Ledarskapsjouren för arbetsgivare

Ledarskap för olika typer av organisationer

Statliga organisationer

Privata bolag

ledarskapsjouren för arbetsgivare

Varför Ledarskapsjouren.se?


Kompetenta experter

Vi har ett noga utvalt nätverk av kompetenta experter inom ledarskap, arbetsrätt, konflikthantering och chefskap.

När som helst
Chefscoaching och mentorskap enligt ditt schema. Boka samtal efter tillgängliga experter.

Vart som helst
Allt du behöver är en dator eller mobiltelefon och internetuppkoppling.

Sagt om oss

Mycket bra och proffsig coach, matnyttiga samtal, enkelt och funktionellt verktyg.
Kajsa Dahl
Enhetchef
Professionellt och inkännande tjänst som ger mersmak. Rekommenderas starkt!
Sofie Lindström
Personalchef
Matchades med en proffsig coach som fick mig att vrida och vända på diverse frågeställningar och gav konkreta tips och verktyg. Ett fint stöd för ett hållbart yrkesliv.
Fredrik Jarl
Avdelningschef
Professionellt chefstöd från erfarna coacher. Flexibelt och behovsstyrd tjänst som sätter dig i fokus. Har redan planer på att ta det vidare med andra chefer på arbetet.
Jonas Hammarström
Kulturchef