Ledarskapsjouren statliga organisationer

Erbjud Ledarskapsjouren till era chefer och låt de växa

För arbetsgivare

Privata bolag

ledarskapsjouren statliga orgnisationer

Sköt allt i kundportalen

Som kund hos Ledarskapsjouren får du inloggningsuppgifter till vår kundportal där du bokar dina samtal. Via portalen kan du se utbudet av coacher/mentorer och söka på tillgängliga expertkompetenser.

Låt era chefer växa

Ledarskapsjouren erbjuder digitalt, skräddarsydd on-demand chefsstöd med vassa coacher och mentorer för att utveckla era chefers ledarskap.

Sagt om oss

Mycket bra och proffsig coach, matnyttiga samtal, enkelt och funktionellt verktyg.
Kajsa Dahl
Enhetchef
Professionellt och inkännande tjänst som ger mersmak. Rekommenderas starkt!
Sofie Lindström
Personalchef
Matchades med en proffsig coach som fick mig att vrida och vända på diverse frågeställningar och gav konkreta tips och verktyg. Ett fint stöd för ett hållbart yrkesliv.
Fredrik Jarl
Avdelningschef
Professionellt chefstöd från erfarna coacher. Flexibelt och behovsstyrd tjänst som sätter dig i fokus. Har redan planer på att ta det vidare med andra chefer på arbetet.
Jonas Hammarström
Kulturchef