Kundcase – arborist

2 november 2023

Kundcase – arborist

Kundcase – arborist

Vi vill ta upp våra olika kundcase för att visa på att det finns behov av ledarskapsutbildningar i alla olika branscher. En av våra senaste kunder var en bra arborist skåne som behövde vår hjälp.

När träd ska fällas är det otroligt viktigt att alla i teamet är noggranna och lyssnar på ledaren vad som ska göras och hur. I det här fallet hade ledaren svårt att få ihop teamet och få alla att lyssna och göra det som skulles.

Tydlig kommunikation

Det första vi började med att jobba på med ledaren var tydlig kommunikation. Hur kan han kommunicera på rätt sätt med sitt team. Hur ska han få fram sitt budskap och ge dem en tydlig plan för hur utförandet av arbetet ska gå till.

Här såg vi att det fanns brister i förberedelserna där han inte inkluderade teamet i ett tidigt stadie av planeringen utan la upp en plan och sedan på plats kommunicerade ut vem som skulle göra vad. När han gjorde denna förändring och började ha ett planeringsmöte inför varje projekt där hela teamet var med och kunde även komma med förslag och idéer om de tyckte att något skulle göras på ett annat sätt vart det mycket lättare att leda på plats.

Teamkänsla

Vi såg även att den där teamkänslan saknades på företaget. Det var en trevlig och gemytlig stämning men det fanns inte riktigt den där gemenskapen. Vi rekommenderade att de skulle ta en dag, kväll eller helg och få ihop teamet och göra något roligt tillsammans men även prata om ledarskap och ta in input från de anställda om de hade något de vill ändra på i deras arbetssätt.

I denna bransch är säkerhet a och o så det är viktigt att alla är uppmärksamma och lyhörda. Företaget valde att ta en dag på en fin konferensanläggning där det även fanns chans till aktiviteter. De började dagen med att prata om företagets framtidsutsikter, säkerhet i arbetet, ledarskap och projekten. De fick en massa bra förslag och idéer som sedan implementerades.

Allt detta tillsammans gjorde att de nu har en helt annan stämning och samhörighet på arbetet. Projekten fortgår utan problem och alla lyssnar och vet vad de ska göra. Detta var otroligt viktigt att få ihop då det som sagt handlar om säkerhet. Går något fel eller en person inte lyssnar och missar göra sin del så kan det sluta i en olycka med skada på person eller egendom.