Ledarskap på bilverkstad

27 september 2023

Ledarskap på bilverkstad

Ledarskap på bilverkstad

När man pratar om ledarskap och ledarskapsutbildningar med mera tänker många på företag som konsultfirmor, banker med mera men alla företag som har anställda behöver tänka på ledarskap.

Vi fick äran att hjälpa en större bilverkstad som bland annat utför bilrekonditionering med ledarskapet. De hade svårt att få ihop teamet och att få lojala arbetare. Det var många som tog betalt av kunderna för småjobb på sidan om och bytte bilfirma kort efter de börjat. Cheferna började fundera på vad det var som gjorde att deras anställda inte ville stanna kvar och inte kände någon samhörighet med företaget.

Efter en tids funderande kom de fram till att de behöver se över hela kulturen och deras ledarskap på arbetsplatsen. Där kom vi in!

Vi började med att prata med de anställda som fanns där nu och även med de som valt att sluta som ville prata med oss. Det blev ganska snabbt tydligt att vi behövde arbeta mycket med att få ihop teamet så att de ska känna sig som ett team och ett företag. Ledarskapet hade varit ganska frånvarande och när det väl var där blev det mest uppläxningar och om att det behöver säljas mer och fås in mer arbete.

Uppdelning av avdelningar

För att göra ledarskapet med tydligt började vi med att skilja ut vilka delar som de anställda kunde påverka. Till exempel kunde de som arbetar i verkstaden inte påverka om fler kunder kommer in men de kunde påverka om kunderna kommer tillbaka.

Genom att dela upp så att det fanns en som var ansvarig för varje del av verkstaden kunde alla koncentrera sig helhjärtat på sin del av arbetet.

Marknadsföring

Man bestämde att en av ledarna skulle fokusera på marknadsföring och på att få in fler nya kunder till verkstaden. Denna ledare var då inte ledare över de som arbetade i verkstaden.

Verkstaden

En ledare fick ansvaret för verkstaden. Denna ledare kunde då koncentreras sig på att se till att de som arbetade där hade det de behövde för att utföra ett bra arbete och ge en god service till kunderna.

Kundservice

Till sist valdes även en ledare ut för kundservice. Denna person fick ta emot kunder när de kom till verkstaden, svara på kunders frågor, sköta fakturering och ta emot samtal.

Vad hände sen?

När vi sedan gjorde ett återbesök efter 6 månader på verkstaden för att se hur det gått för dem efter att vi hjälpt dem med ett tydligare ledarskap och ansvarsuppdelning fick vi se en verkstad som var på uppgång. De som arbetade i verkstaden var nöjda och stannade kvar, de hade inte tappat en enda anställd sen vi var där sist. Även kunderna visade att de var nöjda med arbetet och återkom.